Friluftslivets år 2015 - Gjennomføringsplan

Denne planen danner fundamentet for gjennomføringen av Friluftslivet år 2015. Den beskriver mål, målgrupper, ansvar, roller og prosesser som skal sikre at Friluftslivets år gjennomføres i tråd me intensjonene nedfelt i gjeldende Stortingsmelding om Friluftsliv og i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som ble vedtatt av regjeringen i august 2013. Forberedelsene til gjennomføring av året er en prosess der mye ennå ikke er avklart. Planen vil derfor være et dynamisk og levende dokument som vil endre seg i løpet av prosjektperioden, og da først og fremst ved at planen blir supplert med vedlegg som beskriver nærmere gjennomføringen av deler av arbeidet. En egen tiltaksplan og kommunikasjonsplan er eksempler på slike vedlegg.


Type:
Rapport
Nummer:
M-154
Språk:
NB

Publisert:
31.03.2014 00:00:00
Opphav:
FriFo
Omfang:
20 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf