Alvorlige virkninger av klimaendringer, men risikoen kan reduseres

Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra den andre delrapporten i FNs klimapanels femte hovedrapport. Delrapporten omhandler virkninger av klimaendringene på mennesker, natur og samfunn og hvordan vi kan redusere klimarelatert risiko gjennom tilpasning og utslippsreduksjoner. Informasjonen er basert på sammendraget som er laget for beslutningstakere.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-148
Språk:
NB

Publisert:
31.03.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
6 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema