Mars 2014

Alvorlige virkninger av klimaendringer, men risikoen kan reduseres

Type: Faktaark | Nummer: M-148 | Utgiver:

31.03.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra den andre delrapporten i FNs klimapanels...

Gode eksempler på tilpasningstiltak

Type: Faktaark | Nummer: M-149 | Utgiver:

31.03.14 Flere land er allerede i gang med å tilpasse seg et klima i endring. Flere steder gjennomføres de...

Virkninger for Nord-Europa i 2050

Type: Faktaark | Nummer: M-150 | Utgiver:

31.03.14 Hoveddelen av den andre delrapporten fra FNs klimapanel omhandler konsekvenser av klimaendringene...

Summary of proposed action plan for Norwegian emissions of shortlived climate forcers

Type: Rapport | Nummer: M-135 | Utgiver:

27.03.14 The Norwegian Environment Agency, on behalf of the Ministry of the Environment, has prepared a...

Informative Inventory Report (IIR) 2014. Norway. Air Pollutant Emissions 1980-2012

Type: Rapport | Nummer: M-125 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.03.14 This report documents the methodologies used in the Norwegian emission inventory of acidifying...

Tallknusing av miljøovervåkingsdata

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-139 | Utgiver: NIVA

13.03.14 Natural populations are affected by a range of factors, including climate and contaminants. In th...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Tredje delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-131 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.03.14

FNs klimapanels femte hovedrapport: Andre delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-130 | Utgiver: Miljødirektoratet / Cicero

07.03.14

Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken - Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid

Type: Rapport | Nummer: M-133 | Utgiver:

07.03.14 Miljødirektoratet viser til oppdrag fra Klima‐ og miljødepartementet av 15. januar 2014 om å utre...

Friluftslivets år 2015 - Gjennomføringsplan

Type: Rapport | Nummer: M-154 | Utgiver: FriFo

31.03.14 Denne planen danner fundamentet for gjennomføringen av Friluftslivet år 2015. Den beskriver mål,...

Friluftslivets år 2015 - Kommunikasjonsstrategi

Type: Rapport | Nummer: M-155 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.14 Denne kommunikasjonsstrategien for Friluftslivets år 2015 (FÅ15) bygger på rammer for...

Friluftslivets år 2015

Type: Faktaark | Nummer: M-156 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.14 Informasjonsblad om Friluftslivets år 2015.