Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk

Utsetting av fisk kan ha forskjellige formål: Øke det høstbare overskuddet, kompensere for tapt fiskeproduksjon på grunn av negative menneskeskapte påvirkninger, opprettholde bestander som ellers ville ha gått tapt og reetablering av tapte eller nær tapte bestander.


Type:
Veileder
Nummer:
M-186
Språk:
NB

Publisert:
09.05.2014 00:00:00
Omfang:
12 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker