Refusjonsordningen for spillolje. Årsrapport for 2013

Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2013. Ordningen har eksistert siden 1994, og den har som hensikt å øke innsamlingsgraden av blant annet smøre-, hydraulikk- og transformatoroljer. Ordningen er finansiert gjennom bevilgninger på Statsbudsjettet.

I 2013 var refusjonssatsen på kr 2,15 pr liter innsamlet olje. Brutto innsamlet oljemengde var 24 165 m3, og det ble anbefalt utbetalt ca. 48,6 millioner kr i refusjon, etter fratrekk for vann i oljen.


Type:
Rapport
Nummer:
M-167
Språk:
NB

Publisert:
22.05.2014 00:00:00
Forfatter:
COWI
Opphav:
COWI
Omfang:
22 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema