Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.


Type:
Veileder
Nummer:
M-98
Språk:
NB

Publisert:
22.05.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
44 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker