Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Røst og Sklinna – Beregning av fare for effekter

Miljødirektoratet har beregnet fare for effekt av miljøgifter i fugleegg fra Sklinna og Røst. Basert på tilgjengelig kunnskap om effekter av miljøgifter i fugleegg, gir resultatene fra denne analysen grunn til økt bekymring for miljøgifter som påvirkningsfaktor for sjøfugl i Norskehavet. Imidlertid trengs en grundigere kartlegging og giftighetstesting av miljøgiftnivåer i sjøfugl og egg for å avdekke naturlig variasjon innen populasjoner, samt hvilke arter som er mest sensitive for miljøgifter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-177
Språk:
NB

Publisert:
07.05.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
12 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema