Evaluering av nedbrytingsegenskaper for åtte utvalgte offshorekjemikalier

I den rapporten ble nedbrytningsegenskapene til utvalgte offshorekjemikalier vurdert.

Offentlig tilgjengelige testdata, litteratursøk og databaser ble brukt i vurderingen. For de fleste stoffgruppene var det vanskelig å trekke en entydig konklusjon grunnet mangel av robuste testdata. 


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-187
Språk:
NB

Publisert:
31.05.2014 00:00:00
Opphav:
Aquaplan COWI
Omfang:
21 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema