Mai 2014

Evaluering av nedbrytingsegenskaper for åtte utvalgte offshorekjemikalier

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-187 | Utgiver: Aquaplan COWI

31.05.14 I den rapporten ble nedbrytningsegenskapene til utvalgte offshorekjemikalier vurdert.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Type: Veileder | Nummer: M-98 | Utgiver:

22.05.14 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å...

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier

Type: Rapport | Nummer: M-174 | Utgiver: Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap

22.05.14 Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning (SLF) og Norsk...

Refusjonsordningen for spillolje. Årsrapport for 2013

Type: Rapport | Nummer: M-167 | Utgiver: COWI

22.05.14 Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2013. Ordningen har...

Greenhouse Gas Emissions 1990-2012, Annexes to National Inventory Report.

Type: Rapport | Nummer: M-138 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.14 Tretten annekser til Norges utslippsrapportering av klimagasser til FN.

Greenhouse Gas Emissions 1990-2012, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-137 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.14 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2012 til FN

Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk

Type: Veileder | Nummer: M-186 | Utgiver:

09.05.14 Utsetting av fisk kan ha forskjellige formål: Øke det høstbare overskuddet, kompensere for tapt...

Mal for forvaltningsplaner for Ramsarområder og små verneområder

Type: Annet | Nummer: M-178 | Utgiver:

07.05.14

Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Røst og Sklinna – Beregning av fare for effekter

Type: Rapport | Nummer: M-177 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.05.14 Miljødirektoratet har beregnet fare for effekt av miljøgifter i fugleegg fra Sklinna og Røst....