Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften

Denne rapporten presenterer resultater fra femte årssyklus med basisovervåking i innsjøer, og rapporten omfatter resultater fra 8 innsjøer i Sør-Norge som ble undersøkt i 2013.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-195
Språk:
NB

Publisert:
25.06.2014 00:00:00
Opphav:
NIVA, NINA
Omfang:
95 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori