Terrestrisk naturovervåking i 2013: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl

Overvåkingen i TOV omfatter viktige biologiske komponenter i vanlige boreale og lavalpine økosystemer. Det er forventet at overvåkingsvariablene vil respondere på ulike naturlige og menneskeskapte endringer. Her gis en kvalitativ vurdering av hovedmønstre i mulige påvirkninger.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-199
Språk:
NB

Publisert:
11.06.2014 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
162 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker