Miljøvedtaksregisteret

1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregisteret i kraft. Enkeltvedtak på utvalgte miljøområder gjøres tilgjengelig for allmenheten.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-120
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema