Farlige stoffer i byggevarer

Importører og forhandlere har ansvar for at produktene de omsetter ikke inneholder forbudte stoffer, og at de ikke medfører helse- eller miljøskade ved bruk. Du som importør eller forhandler må vite hva produktene du omsetter inneholder og hvilke reguleringer som gjelder. Produkter som f.eks. trykkimpregnert trevirke, isolasjonsmaterialer, maling og plastprodukter kan inneholde forbudte eller regulerte stoffer.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-146
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema