Drift av oljeutskillere

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette skjer ved at olje, som er lettere enn vann, stiger opp til overflaten (gravimetrisk oljeutskiller). Virksomheter som har oljeutskiller har ansvar for at oljefasen tømmes og leveres til godkjent avfallsmoak. Vannfasen må kontrolleres og utslippskravene overholdes. Sand og slam må som hovedregel behandles som farlig avfall. (Faktaarket er oppdatert pr. april 2018.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-30
Språk:
NB

Publisert:
12.06.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema