Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2012

Jomfruland og Lista Fuglestasjoner overvåker en rekke trekkende fuglearter. De lange tidsseriene med overvåkingsdata fra stasjonene gir et godt innblikk i bestandsutviklingen for flere arter. Overvåkingsdataene fra nettfangst gir et godt supplement til andre overvåkingsprogrammer, men er spesielt viktig for de artene som ikke fanges opp av andre typer overvåkingsprogrammer som retter seg mot hekkende arter i Norge. Denne rapporten summerer opp året 2012 for den standardiserte nettfangsten av spurvefugl. Videre er det satt fokus på overvåkingsmaterialet for trekkende grågås, ringgås og kortnebbgås, og da spesielt på hvordan trekktidspunktet for disse har endret seg de siste 20-30 årene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-200
Språk:
NB

Publisert:
11.06.2014 00:00:00
Opphav:
Norsk Ornitologisk Forening
Omfang:
36 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker