Juni 2014

Miljøvedtaksregisteret

Type: Faktaark | Nummer: M-120 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregisteret i kraft. Enkeltvedtak på utvalgte...

Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-195 | Utgiver: NIVA, NINA

25.06.14 Denne rapporten presenterer resultater fra femte årssyklus med basisovervåking i innsjøer, og...

Farlige stoffer i byggevarer

Type: Faktaark | Nummer: M-146 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Importører og forhandlere har ansvar for at produktene de omsetter ikke inneholder forbudte...

Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

Type: Veileder | Nummer: M-198 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Miljøvedtaksregisteret er et offentlig tilgjengelig register som samler forskrifter og enkeltvedt...

Jostedalsbreen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-194 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.06.14 Brosjyre om Jostedalsbreen nasjonalpark.

Drift av oljeutskillere

Type: Faktaark | Nummer: M-30 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.06.14 Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette skjer ved at...

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-200 | Utgiver: Norsk Ornitologisk Forening

11.06.14 Jomfruland og Lista Fuglestasjoner overvåker en rekke trekkende fuglearter. De lange tidsseriene...

Terrestrisk naturovervåking i 2013: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-199 | Utgiver: NINA

11.06.14 Overvåkingen i TOV omfatter viktige biologiske komponenter i vanlige boreale og lavalpine...

Fulufjellet nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-197 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Brosjyre om Fulufjellet nasjonalpark.

Færder nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-196 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Brosjyre om Færder nasjonalpark.

Fulufjellet National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-185 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Fulufjellet National Park brochure.

Færder National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-184 | Utgiver: Mljødirektoratet

06.06.14 Færder National Park brochure.

Biocidforordningen: Behandlede produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-172 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Den nye biocidforordningen (EU 528/2012) stiller krav til behandlede produkter (treated articles)...