Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet): Statusrapport

Rapporten gir en oversikt over bruken av virkemidler, samt informasjon om konkrete tiltak og resultater i arbeidet med å redusere bruk og utslipp av miljøgiftene på prioritetslisten. Inkludert i dette er en vurdering av betydningen vi forventer at internasjonale avtaler og regelverk vil ha på utslipp og tilførsler av de prioriterte miljøgiftene til norsk natur.

The report provides an overview of the use of instruments, as well as information about specific actions and results in efforts to reduce the use and emissions of hazardous substances on the priority list. It also states something about the importance we expect that international agreements and regulations will have on emissions and transfers of the hazardous substances on the priority list to Norwegian nature.


Type:
Rapport
Nummer:
M-210
Språk:
NB

Publisert:
07.07.2014 08:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
27 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema