ØKOKYST - Delprogram Møre og Romsdal

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. I tillegg til Møre og Romsdal inkluderer programmet i dag også Hordaland, Rogaland, Trøndelag og Nordland Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og partikler på et tidlig stadium.

I Møre og Romsdal ble det i 2013 kun gjennomført innsamling av støtteparametere samt biologisk innsamling av plantplankton (chla). Enkelte år gjennomføres kun deler av programinnholdet, som i 2013, og resultatene rapporteres da i en forenklet rapport. Det presenteres en foreløpig klassifisering, men resultatene tolkes ikke.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-181
Språk:
NB

Publisert:
15.07.2014 12:00:00
Forfatter:
Torbjørn M. Johnsen og Hilde C. Trannum
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
44
Sted:
Trondheim

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori