ØKOKYST - Delprogram Trøndelag

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" er en samlet videreføring av flere tidligere programmer og har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-182
Språk:
NB

Publisert:
15.07.2014 12:00:00
Forfatter:
Elisabeth Lundsør, Pernille Bechmann
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
30
Sted:
Trondheim

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori