ØKOKYST - Delprogram Skagerak

ØKOKYST-delprogram Skagerrak er del av det nasjonale overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST", som i dag i tillegg inkluderer Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

ØKOKYST-delprogram Skagerrak omfatter hydrofysiske, -kjemiske og biologiske undersøkelser (plankton, hard- og bløtbunn) i fjorder og kystvann på Skagerrakkysten. Havforskningsinstituttet har ansvar for hydrografi/-kjemi og planteplankton, samt prosjektledelse. De biologiske undersøkelsene på hardbunn og bløtbunn utføres under ledelse av Norsk institutt for vannforskning.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-179
Språk:
NB

Publisert:
15.07.2014 12:00:00
Forfatter:
Frithjof E Moy, Lars J Naustvoll, Hilde C Trannum, Kjell M Norderhaug, Janne K Gitmark
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
44
Sted:
Trondheim

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori