ØKOKYST - Delprogram Nordland

ØKOKYST-Nordland er delprogram i det nasjonale overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" i regi av Miljødirektoratet. Dagens program inkluderer i tillegg Skagerrak, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Rogaland.

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og partikler på et tidlig stadium.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-183
Språk:
NB

Publisert:
15.07.2014 12:00:00
Forfatter:
Lars Johan Naustvoll, Terje Jåvold og Svein Erik Enersen
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
9
Sted:
Trondheim

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori