Juli 2014

Statens naturoppsyn: årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M-220 | Utgiver:

04.07.14 Årets årsrapport fra SNO er som tidligere: et knippe smakebiter fra naturoppsyn og naturveilednin...

ØKOKYST - Delprogram Nordland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-183 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.07.14 ØKOKYST-Nordland er delprogram i det nasjonale overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i...

ØKOKYST - Delprogram Trøndelag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-182 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.07.14 Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" er en samlet videreføring av fle...

ØKOKYST - Møre og Romsdal

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-181 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.07.14 Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke og...

ØKOKYST - Delprogram Skagerak

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-179 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.07.14 ØKOKYST-delprogram Skagerrak er del av det nasjonale overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i...

ØKOKYST - Delprogram Hordaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-180 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.07.14 ØKOKYST-Hordaland er delprogram i det nasjonale overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i...

Miljøgifter i store norske innsjøer 2013: Forekomst og biomagnifisering i fisk og zooplankton

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-157 | Utgiver: Miljødirektoratet, NIVA, NILU

08.07.14 På vegne av Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for...

Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet): Statusrapport

Type: Rapport | Nummer: M-210 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.07.14 Rapporten gir en oversikt over bruken av virkemidler, samt informasjon om konkrete tiltak og resu...

Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers

Type: Rapport | Nummer: M-223 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.07.14 Decabromodiphenyl ether BDE-209 acts as a slow-relase reeservoir for lower brominated, more toxic...