Substitusjonsplikten

Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer der det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier, skal vurdere substitusjon.

Faktaarket er oppdatert pr. mars 2015.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-104
Språk:
NB

Publisert:
26.03.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema