Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter

Rundskrivet omhandler saksbehandling ved utøvelse av myndighet etter verneforskrifter. Det skal være et hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten ved forvaltning av verneområder opprettet etter naturmangfoldloven eller naturvernloven. Rundskrivet omhandler ikke forvaltningsplanlegging og skjøtsel.


Type:
Veileder
Nummer:
M-106
Språk:
NB

Volum:
23 sider
Publisert:
30.01.2014 00:00:00

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori