Kartlegging av perfluorerte forbindelser i farlig avfall

På vegne av Miljødirektoratet har Det Norske Veritas AS (DNV) og Universitetet i Örebro gjennomført kartlegging av perfluorerte forbindelser (PFAS) i farlig avfall. Hensikten med prosjektet er å få bedre oversikt over omfanget av perfluorerte forbindelser i utslipp fra norske anlegg som behandler farlig avfall.

Til sammen er 24 forbindelser kartlagt i fire rense-/behandlingsanlegg for farlig avfall og to bussgarasjer.

Denne rapporten inneholder en kortfattet fremstilling av prøvetaking og analyser, samt en sammenstilling av alle resultatene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-101
Språk:
NB

Publisert:
28.01.2014 00:00:00
Forfatter:
Jens Laugesen og Aase Holsen
Omfang:
38 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema