Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Forskrift om lokal luftforurensning ble første gang fastsatt 4. oktober 2002 med hjemmel i forurensningsloven. Gjennom forskriften kan det bl.a. stilles krav til plassering av målestasjoner, prosedyrer, metoder og dokumentasjon for å sikre at dataene tilfredsstiller kvalitetskravene i EUs luftkvalitetsdirektiver. Denne kvalitetshåndboka har som hensikt å beskrive de forutsetninger og kvalitetskrav som må oppfylles for å overholde kravene i forskriften og de gitte forpliktelsene i EU-direktivene. (Oppdatert pr. 13. januar 2016.)


Type:
Veileder
Nummer:
M-39
Språk:
NB

Publisert:
15.01.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
32 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema