Januar 2014

Kystlyngheiene i Norge - kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder

Type: Rapport | Nummer: M-23 | Utgiver: Universitetet i Bergen og Lyngheisenteret

31.01.14 Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om kystlynghei i Norge og internasjonalt, historisk...

Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter

Type: Veileder | Nummer: M-106 | Utgiver:

30.01.14 Rundskrivet omhandler saksbehandling ved utøvelse av myndighet etter verneforskrifter. Det skal...

Kartlegging av perfluorerte forbindelser i farlig avfall

Type: Rapport | Nummer: M-101 | Utgiver:

28.01.14 På vegne av Miljødirektoratet har Det Norske Veritas AS (DNV) og Universitetet i Örebro gjennomfø...

Contaminants in coastal waters of Norway 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-69 | Utgiver: NIVA

20.01.14 This programme examines long term changes for legacy and some emerging contaminants in biota alon...

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: M-39 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.01.14 Forskrift om lokal luftforurensning ble første gang fastsatt 4. oktober 2002 med hjemmel i...

Substitusjonsplikten

Type: Faktaark | Nummer: M-104 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.03.15 Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over...

Emballasje for farlige kjemikalier – barnesikret lukning og følbar advarselsmerking (CLP)

Type: Faktaark | Nummer: M-68 | Utgiver:

13.01.14 Emballasje for farlige kjemikalier må oppfylle visse kvalitetskrav. For enkelte farlige kjemikali...