Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjene skal fungere som en mal for å sikre en konsistent utslippsrapportering fra alle lisenser. Det er derfor avgjørende at rapporteringen og senere bruk av selskapenes rapporter blir gjort innenfor visse felles rammer.

Retningslinjene er utformet slik at Miljødirektoratets, Oljedirektoratet (OD) og industriens behov dekkes.

Dette er en oppdatert utgave av retningslinjene som først ble utgitt i november 2010 og som ble oppdatert i april 2011 (TA-2718/2010) og i januar 2013 (TA-3010/2013). Dokumentet er oppdatert pr. juni 2016.


Type:
Veileder
Nummer:
M-107
Språk:
NB

Publisert:
10.02.2014 00:00:00
Omfang:
24 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema