Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2013

“Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag” er laga av Miljødirektoratet for at ein til ei kvar tid skal kunne gi ei oversikt over leverandørar av kalk, utstyr og tenester i samband med kalking av vatn og vassdrag.


Type:
Rapport
Nummer:
M-109
Språk:
NN

Volum:
26 sider
Publisert:
04.02.2014 00:00:00

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori