Når EE-produkter blir avfall

Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å informere om at de tar imot kasserte EE-produkter og for å håndtere avfallet forsvarlig. Dette betyr at du som forhandler må kjenne til hva slags informasjon som er tilstrekkelig og hvordan kasserte EE-produkter skal tas imot og håndteres. (Oppdatert pr. august 2018).


Type:
Faktaark
Nummer:
M-116
Språk:
NB

Publisert:
05.02.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema