Melding om klassifisering og merking

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. Nytt i dette regelverket er bestemmelser om at fremstiller, importør til EØS-området eller grupper av disse, skal
melde klassifisering og merking av stoffer til ECHA.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-113
Språk:
NB

Publisert:
05.02.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema