Veiledning til egenkontrollrapportering

Veiledning til egenkontrollrapportering. Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene.

 Veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemaene, men den er også ment å gi en generell oversikt over hvilke krav forurensningsmyndighetene setter til rapportering og hvordan rapporteringssystemet er bygget opp. (Veiledningen er oppdatert pr. 12. februar 2018.)


Type:
Veileder
Nummer:
M-112
Språk:
NB

Publisert:
04.02.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
62 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema