Lister over svært skadelige kjemiske stoffer

Enkelte kjemiske stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de farligste stoffene, har både norske miljømyndigheter og kjemikaliemyndighetene i EU utarbeidet kriterier for hvilke egenskaper som er de aller farligste. Miljømyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter og EUs liste over stoffer med særlig farlige egenskaper er laget på bakgrunn av disse utvelgelseskriteriene. For å unngå langsiktige og irreversible skader på miljø og helse, er det svært viktig å finne mindre farlige alternativer til stoffene på disse listene. (Oppdatert pr. desember 2014)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-123
Språk:
NB

Publisert:
12.02.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema