Kunnskap om matsvinn fra norske husholdninger

Rapporten er utarbeidet for Miljødirektoratet som ledd i å styrke kunnskapen om mengder og sammensetning av matsvinn fra norske husholdninger. Nasjonal og internasjonal status for metodegrunnlag på området gjennomgås. Data fra detaljerte plukkanalyser i Fredrikstad og Hallingdal i 2011 kombinert med data om matavfall fra plukkanalyser i norske kommuner utgjør basis for beregning av mengde matsvinn fra norske husholdninger på 46,6 kg/person og år. Dette er noe lavere enn tidligere beregninger, noe som skyldes bedre datagrunnlag fra plukkanalyser og representerer ikke en reeell endring. Det foreslås gjennomført flere detaljerte plukkanalyser av matsvinn i norske kommuner i årene fremover for å styrke tallgrunnlaget ytterligere.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-102
Språk:
NB

Publisert:
10.02.2014 00:00:00
Forfatter:
Ole Jørgen Hanssen, Olav Skogesal, Hanne Møller, Eva Vinju, Frode Syversen
Opphav:
Østfoldforskning
Omfang:
48 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema