Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst

Konsentrasjoner av en lang rekke miljøgifter i sjøfuglegg er analysert. I alt 201 forskjellige stoffer er analysert for å gi en oppdatert vurdering av forurensningssituasjonen i det norske hvaområdet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-7
Språk:
NB

Publisert:
18.02.2014 00:00:00
Opphav:
NILU
Omfang:
126 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema