Importører og produsenter av EE-produkter

Mange elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder farlige stoffer som kan påvirke oss og omgivelsene under produksjon, ved bruk og når produktene ender som avfall. Alle importører av EE-produkter til Norge (se boks) og produsenter av EE-produkter i Norge er ansvarlige for at produktene som tilbys tilfredsstiller norsk regelverk. Dette inkluderer plikt til å føre kontroll med produktene de plasserer på det norske markedet, og å delta i en returordning for EE-avfall. (Oppdatert pr. mai 2016.)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-114
Språk:
NB

Publisert:
05.02.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema