Import av forbrukerprodukter

Du som er importør eller forhandler av produkter som selges til forbrukere, har ansvar for at produktene du omsetter ikke medfører helse- eller miljøskade ved bruk.

 Dette ansvaret innebærer at du må ha nødvendig kunnskap om produktene og deres egenskaper og forsikre deg om at de overholder kravene i lover og forskrifter. (Oppdatert pr. april 2016.)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-124
Språk:
NB

Publisert:
12.02.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema