Har du kontroll på dine biocider?

I løpet av de nærmeste årene skal alle biocidprodukter på det norske markedet godkjennes av Miljødirektoratet. Godkjenningsordningen er en følge av EUs biocidregelverk, som er implementert i den norske biocidforskriften. Den som produserer, importerer eller markedsfører et biocidprodukt har ansvar for å få produktet godkjent. Produktet blir ulovlig å markedsføre hvis man ikke søker om godkjenning innen fristen. Alle biocidprodukter som omsettes på det norske markedet skal registreres i Produktregisteret.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-60
Språk:
NB

Publisert:
10.02.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema