Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012–mars 2013

Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter målinger av luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologi.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-41
Språk:
NB

Publisert:
02.07.2013 00:00:00
Opphav:
NILU
Omfang:
89 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker