Eksempelsamling: tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver, grunnvann og kystvann. Vannforskriften stiller krav til overvåking og undersøkelser som grunnlag for å vurdere tiltak for å bringe vannforekomstene opp til en god økologisk og kjemisk tilstand. Tiltaksorientert overvåking gjennomføres for å skaffe seg oversikt over forurensningssituasjonen i forbindelse med planlegging og gjennomføring av forurensningsbegrensende tiltak. Tiltaksorienterte undersøkelser må være tilpasset både det spesifikke problemet/tiltaket en ønsker å undersøke effekten av, og karaktertrekk ved den eller de vannforekomstene som påvirkes. Denne eksempelsamlingen inneholder eksempler på hva tiltaksorientert overvåking kan inneholde for fem ulike industribransjer; treforedling, aluminiumsindustri og annen elektrometallurgisk industri, teko-industri og behandlingsanlegg for farlig avfall. Denne eksempelsamlingen kan brukes av industribedrifter når de skal utarbeide forslag til overvåkingsprogram. Den kan også benyttes av forvaltningen for vurdering av foreslåtte overvåkingsprogram og ved pålegg om undersøkelser.


Type:
Rapport
Nummer:
M-74
Språk:
NB

Publisert:
11.02.2014 00:00:00
Forfatter:
Merete Grung, Sissel Ranneklev, Norman Green, Tor Erik Eriksen, Are Pedersen, Anne Lyche Solheim
Omfang:
48 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema