Klassifisering og merking—nytt regelverk og overgangsordninger

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. Med den nye forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) ble FNs Globalt Harmoniserte System (GHS) innført i norsk lovverk. Felles internasjonale regler skal gi bedre beskyttelse for helse og miljø og lette internasjonal handel med kjemikalier. CLP utfyller EU/EØS kjemikalieregelverk REACH. CLP gjelder for alle kjemikalier, inkludert plantevernmidler og biocider.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-122
Språk:
NB

Publisert:
12.02.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema