The Cost of Inaction

Eksponering for hormonforstyrrende stoffer er antatt å kunne føre til flere uønskede effekter på menneskers helse og på miljøet. I denne rapporten er kostnadene knyttet til effekter på mannens reproduksjon (testikkel kreft, hypospadier, kryptorkisme og infertilitet) beregnet. Modellen som er brukt er bygget på insidensen av disse effektene i de fem nordiske landene (Danmark, Sverige, Island, Norge og Sverige) og kostnader per tilfelle basert på pasient data fra Sverige. Ekstrapolering til de 28 landene i EU er basert på populasjonsstørrelse. I rapporten er det antatt at hormonforstyrrende stoffer er årsak til 2, 20 eller 40% av totalkostnadene for de effektene på mannlig reproduksjon som er inkludert i rapporten. Dette korresponderer til 3,6, 26,1 og 72,3 millioner Euro/år for eksponering for hormonforstyrrende stoffer i de nordiske landene og 59, 592 og 1184 millioner Euro/år på EU nivå. Siden disse kostnadene bare representerer en fraksjon av endokrin relaterte sykdommer er det viktig å fortsette arbeidet med å redusere eksponeringen for hormonforstyrrende stoffer.


Type:
Rapport
Nummer:
M-289
Språk:
EN

Publisert:
08.01.2015 00:00:00
Opphav:
Nordisk ministerråd
Omfang:
92 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema