Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier

Et sikkerhetsdatablad er et standardisert dokument beregnet for yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatabladet skal gi informasjon til de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan beskytte seg selv og miljøet. (Faktaarket er oppdatert pr. 23. februar 2016.)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-285
Språk:
NB

Publisert:
17.12.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker