Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2013

The present report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2013 in the Norwegian rural background environment, and focuses on particulate and gaseous phase of inorganic constituents, particulate carbonaceous matter, ground level ozone and particulate matter.
Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør, og atmosfæriske tilførsler i 2013 på norske bakkgrunnstasjoner. Det fokuseres på uorganiske hoved¬komponentene i luft og nedbør, partikulært karbonholdig materiale, partikkelmasse og bakkenær ozon.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-203
Språk:
EN

Publisert:
02.12.2014 00:00:00
Opphav:
NILU
Omfang:
111 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker