Håndtering av farlig avfall

Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall. Alt farlig avfall skal emballeres, merkes og oppbevares forsvarlig for å unngå for-urensning eller skade på mennesker eller dyr. De viktigste bestemmelsene om farlig avfall står i avfallsforskriften kapittel 11. (Faktaarket er oppdatert pr. oktober 2015.)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-284
Språk:
NB

Publisert:
08.12.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Sted:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker