Dokumentasjon av Miljøverdi- og sårbarhetsanalyse

Klima- og miljødepartementet (daværende Miljøverndepartementet) ga i 2008 Miljødirektoratet (daværende Direktoratet for naturforvaltning) i oppdrag å lede et prosjekt for å utarbeide et system for miljøverdi- og sårbarhetsanalyse av norske havområder. Metoden for vurderingene er utviklet og implementert av en prosjektgruppe i perioden 2008-2014.  Prosjektgruppen har bestått av eksperter fra Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt for Naturforskning, Norsk Polarinstitutt, DNV GL og Miljødirektoratet. Dette dokumentet beskriver selve analysen fra et teknisk ståsted, slik at andre ved hjelp av beskrivelsen skal være i stand til å gjennomføre miljøverdi- og sårbarhetsanalysene i henhold til metoden.

 


Type:
Rapport
Nummer:
M-294
Språk:
NB

Publisert:
22.12.2014 00:00:00
Opphav:
DNV GL
Omfang:
88 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema