Desember 2014

Dokumentasjon av Miljøverdi- og sårbarhetsanalyse

Type: Rapport | Nummer: M-294 | Utgiver: DNV GL

22.12.14 Klima- og miljødepartementet (daværende Miljøverndepartementet) ga i 2008 Miljødirektoratet...

The Cost of Inaction

Type: Rapport | Nummer: M-289 | Utgiver: Nordisk ministerråd

08.01.15 Eksponering for hormonforstyrrende stoffer er antatt å kunne føre til flere uønskede effekter på...

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-285 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.12.14 Et sikkerhetsdatablad er et standardisert dokument beregnet for yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatab...

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-261 | Utgiver: NILU

17.12.14 On behalf of the Norwegian Environment Agency, NILU - Norwegian Institute for Air Research in...

Miljødirektoratets strategi for 2015-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-268 | Utgiver:

08.12.14 Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassuts...

Knowledge base for low-carbon transition in Norway

Type: Rapport | Nummer: M-287 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.12.14 This is the English edition of the summary of a report submitted by the Norwegian Environment...

Black carbon and methane in the Norwegian Barents region

Type: Rapport | Nummer: M-276 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.12.14 In 2011, land based emissions of black carbon and methane in the Norwegian Barents region were 40...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-202 | Utgiver: NILU

04.05.15 This report presents results from 2013 for persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-203 | Utgiver: NILU

02.12.14 The present report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition...

Contaminants in coastal waters of Norway 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-250|2014 | Utgiver: NIVA

This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast o...

Riverine Inputs and Direct discharges to Norwegian coastal waters ‐ 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-264 | Utgiver:

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2013 have been estimated in...

Håndtering av farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-284 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.14 Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall. Alt farlig...