Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014

Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter målinger av luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologi.


Type:
Rapport
Nummer:
M-204
Språk:
NB

Publisert:
18.08.2014 00:00:00
Forfatter:
Tore Flatlandsmo Berglen, Franck Dauge, Erik Andresen, Ivar Haugsbakk, Lars Ola Nilsson, Thor Ofstad, Dag Tønnesen, Marit Vadset og Rita Larsen Våler
Opphav:
NILU
Omfang:
102 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker