Forbrenningsanlegg for rene brensler

Utslipp fra forbrenningsanlegg for rene brensler inneholder nitrogenoksider og støv som kan føre til lokal luftforurensning og negative helseeffekter. Forurensningsforskriften setter krav til forbrenningsanlegg for rene brensler (1-50 MW), blant annet grenseverdier for utslipp og krav til målinger. Avfallsregelverket setter krav til håndtering av aske. Fylkesmannen fører tilsyn med virksomhetene.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-168
Språk:
NB

Publisert:
27.08.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema