August 2014

Forbrenningsanlegg for rene brensler

Type: Faktaark | Nummer: M-168 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.08.14 Utslipp fra forbrenningsanlegg for rene brensler inneholder nitrogenoksider og støv som kan føre...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014

Type: Rapport | Nummer: M-204 | Utgiver: NILU

18.08.14 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Hva er Gyrodactylus salaris?

Type: Faktaark | Nummer: M-96 | Utgiver:

13.08.14 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en knapt synlig snylter som lever på huden hos lakseunger...

Kreps og krepsing

Type: Brosjyre | Nummer: M-227 | Utgiver: Miljødirektoratet og Mattilsynet

04.08.14 Brosjyre fra Miljødirektoratet og Mattilsynet om kreps og krepsing. Oppdatert august 2017.